top of page
Mission
ABOUT US TOPICS
DOWNLOAD

SƠ LƯỢC VỀ TRƯỜNG THẦN HỌC CAL GRAD

Trường thần học Cal Grad tồn tại để chuẩn bị cho nam nữ sinh viên trung tín phục vụ trong Hội Thánh và xã hội. Nhà trường cảm kết sẽ trở thành nơi học tập cho Hội Thánh và xã hội, Trường thần học Cal Grad chào đón các sinh viên đủ điều kiện mà không phân biệt hệ phái, màu da, chủng tộc, giới tính hay khuyết tật về thể chất. Trường luôn tìm cách củng cố và nâng cao đời sống thuộc linh của sinh viên thông qua lớp học và các hoạt động học tập khác, khuyến khích sinh viên tham gia vào các cuộc thảo luận phê bình về Kinh Thánh và thần học với các câu hỏi khảo sát về đức tin và cuộc sống trong thế giới ngày nay.

 

Với những mục tiêu quan trọng này, Trường thần học Cal Grad được thành lập vào năm 1969, và vững tin rằng Đức Chúa Trời đã cứu rỗi nhân loại. Từ khi thành lập, trường đã thu hút rất nhiều sinh viên từ hơn 53 hệ phái khác nhau trên toàn thế giới. Họ là những người có trình độ đại học và là những nhà lãnh đạo của các hệ phái, các nhà tâm lý học tư vấn về Cơ đốc giáo, các quản trị viên và các giảng viên của các trường cao đẳng và đại học, các mục sư của các Hội Thánh lớn, các nhà truyền giáo, và các nhân vật quan trọng trong ngành phát thanh truyền hình.

 

Số sinh viên tốt nghiệp của trường Cal Grad hiện có trên 6000. Tất cả sinh viên tốt nghiệp của trường đều là thành viên của Hội Cựu Sinh Viên.


SỨ MẠNG CỦA CHÚNG TÔI

Trường thần học Cal Grad tồn tại để mang lại vinh quang cho Đức Chúa Trời thông qua sự xuất sắc trong việc giáo dục thần học tập trung vào Chúa Giê-Xu Christ, Chúng tôi trung thành với Kinh Thánh, và bấm chặt vào truyền thống thần học lịch sử, nhằm mục đích trang bị cho các nhà lãnh đạo cải cách Cơ Đốc Giáo, là những người phục vụ Hội Thánh và phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.

ĐỨC TIN CỦA CHÚNG TÔI

Trường Thần học Cal Grad đã bám chặt vào các bản tuyên xưng đức tin cổ xưa (như tín điều các sứ đồ, tín điều Nicene, tín điều Chalcedon) và khẳng định niềm tin lịch sử Cơ Đốc Giáo như đã diễn tả trong năm Solas của phong trào cải cách và sự đồng thuận của các lời công nhận (Westminster Standards and Three Forms of Unity).

 

Kinh Thánh | Kinh Thánh, từ sáng thế ký đến khải huyền,  không sai lầm, không sai lạc và Kinh Thánh là lời của của Đức Chúa Trời ; Kinh Thánh là sự mặc khải của Đức Chúa Trời mang đầy đủ thẩm quyền của Đức Chúa Trời mà chúng ta phải noi theo.

 

Đức Chúa Trời 3 ngôi | Trong Đức Chúa Trời, có một sự hiệp nhất của ba Ngôi tuy khác biệt nhưng là Chúa hiện diện trong 3 Ngôi, là Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh; ba Ngôi này là một Đức Chúa Trời thật, Đức Chúa Trời vĩnh cửu, có cùng bản  thể, bình đẳng về quyền lực và vinh quang.

 

Đức Chúa Trời | Đức Chúa Trời là thần, vô hạn, vĩnh cửu, và không thể thay đổi được trong bản thể của Ngài, khôn ngoan, quyền năng, thánh khiết, công bình, tốt lành, và chân lý. Đức Chúa Trời là đấng toàn tri, toàn năng và Ngài hiện diện khắp nơi.

 

Chúa Giê-Xu Christ | Chúa Giê-Xu Christ là Đức Chúa Trời thật và là con người thật, Chúa Giê-Xu có hai bản thể không tách rời, không nhầm lẫn, không pha trộn, không phân ly, hoặc chia rẽ. Mỗi bản thể giữ các thuộc tính riêng. Trong sự hiện thân, Chúa Giê-Xu Christ sanh bởi nữ đồng trinh Mary, đã sống một cuộc sống hoàn hảo giữa chúng ta, Ngài chịu đóng đinh, chết và chôn, đến ngày thứ 3 Ngài từ kẻ chết sống lại và thăng thiêng, và Ngài sẽ trở lại trong vinh quang và phán xét loài người. Chúa Giê-Xu Christ là Đấng Trung bảo duy nhất giữa Đức Chúa Trời và loài người.


Đức Thánh Linh | Đức Thánh Linh có cùng bản thể với Đức Chúa Cha và Đức Chúa con. Ngài xuất phát từ Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con, và Ngài ngự trong lòng của các Cơ Đốc nhân, Ngài làm cho sự tái sinh của họ trở nên huyền diệu và hoạt động trong sự thánh hoá của họ một cách hiệp nhất.   

 

Sự Sáng Tạo | Đức Chúa Trời đã tạo dựng nên trời và đất và tất cả mọi vật trong đó bằng lời và quyến năng của Ngài. Ngài tiếp tục bảo tồn và điều khiển tất cả các tạo vật của Ngài cũng như tất cả các hoạt động của chúng theo sự thánh khiết và sự khôn ngoan và quyền năng tể trị của Ngài.

 

Loài Người | Sau khi Đức Chúa Trời tạo dựng nên tất cả mọi vật, Ngài đã tạo dựng nên con người, cả nam và nữ  theo hình ảnh của Ngài, nhưng vì Adam đã phạm tội và không làm tròn trách nhiệm, ông và hậu tự của ông đã trở nên suy đồi về đạo đức và trở nên xa cách Đấng Tạo Hóa của mình, vì vậy cái chết là hình phạt xứng đáng cho tội lỗi này.

 

Sự Chuộc Tội | Vì tất cả mọi người đều đã phạm tội, thì bắt buộc phải có sự chuộc tội để cho con người được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúa Giê-Xu Christ đã chuộc tội cho nhân loại qua việc hy sinh trên thập tự giá. Ngài ban sự công bình của Ngài cho tất cả Cơ Đốc nhân, bảo đảm được sự cứu chuộc đầy đủ cho những ai ăn năn tội lỗi của họ và tin cậy vào một mình Ngài cho sự cứu chuộc.


Luật Pháp | Luật pháp đạo đức phản ảnh một cách hoàn hảo về tính cách không thay đổi của Đức Chúa Trời và Luật Pháp mãi mãi liên kết tất cả mọi người, những người tin Chúa lẫn những người không tin.

 

Hội Thánh | Chúa Giê-Xu đã thiết lập Hội Thánh hữu hình, Hội Thánh của Chúa tồn tại trong quyền năng của Đức Thánh Linh, dưới thẩm quyền của Kinh Thánh, Hội Thánh rao giảng Tin Mừng của Chúa Giê-Xu Christ, thi hành các thánh lễ, và thực hành kỷ luật.

 

Cơ Đốc Giáo và Nền Văn Hoá | Trường thần học Cal Grad hỗ trợ công việc cho các tổ chức Cơ Đốc giáo và các cơ quan công nhận thẩm quyền cuối cùng của Kinh Thánh và uy quyền của Chúa Giê-Xu Christ và cam kết thực hiện các công tác xã hội và văn hoá của các điều răn của Đức Chúa Trời vì hạnh phúc của con người và môi trường. Trường thần học Cal Grad đặc biệt ủng hộ các tổ chức lên án những vụ giết người khi còn ở giai đoạn phôi thai và từ chối các định nghĩa không có trong Kinh Thánh về giới tính, tình dục và hôn nhân.

 

Satan | Satan là một kẻ độc ác, đã vu khống Đức Chúa Trời với con người và con người với Đức Chúa Trời. Satan là kẻ gieo rắc cám dỗ cho con người khiến con người phạm tội. Hắn chống lại Đức Chúa Trời. Số phận cuối cùng của Satan bị chinh phục, bị đày đọa bởi một lời nguyền vĩnh cửu, rồi bị thiêu sống trong hồ lửa. Ở đó hắn sẽ bị tra tấn muôn đời, cùng với tất cả những kẻ không ăn năn và tin nhận vào Chúa Giê-Xu Christ.  

 

Những Điều Cuối Cùng | Sau khi chết đi, thân xác con người sẽ trở về cát bụi, nhưng linh hồn của họ sẽ không chết hoặc ngủ, vẫn còn sự sống, ngay lập tức trở về với Đức Chúa Trời tức là đấng đã ban cho họ; linh hồn của người công chính, sẽ được hoàn hảo trong sự thánh khiết, ở trên tầng trời cao nhất, nơi họ được nhìn ngắm dung nhan Đức Chúa Trời trong ánh sáng và vinh quang, chờ đợi sự cứu rỗi hoàn toàn của thân thể. Và linh hồn của kẻ ác sẽ bị ném vào địa ngục, muôn vàn đau khổ và tối tăm, chờ đợi ngày phán xét. Ngoài hai nơi này, khi những linh hồn tách ra khỏi thân thể, Kinh Thánh không thừa nơi nào khác.

Statement of Faith

HƯỚNG ĐI VÀ MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Mục đích của Trường Thần học Cal Grad phát sinh từ công việc cứu chuộc của Đức Chúa Trời trong thế giới này và kết quả trong Chúa Giê-Xu Christ, được hiểu qua Lời Kinh Thánh và được hòa giải bởi Đức Thánh Linh. Là một trường thần học trường Cal Grad ​cung cấp học thức, đào tạo và tài liệu qua đó tất cả nam nữ sinh viên có thể trao dồi kiến thức và kỹ năng để phát triển công tác mục vụ của họ trong Chúa. Trường có 8 mục tiêu về tập trung vào việc học tập của sinh viên. Là một cộng đồng giáo dục đức tin, trường luôn cố gắng:

 

1. Trang Bị cho các sinh viên những kỹ năng chú giải cần thiết để nhờ đó họ có thể áp dụng cách chính xác và trung tín với lời thánh khiết và không sai trật của Đức Chúa Trời..

 

2. Phát Triển đầy đủ kiến ​​thức và kỹ năng để hiểu được sự thống nhất có hệ thống của Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, qua đó các sinh viên có thể giảng dạy và dạy dỗ một cách chính xác và trung tín với lời thánh khiết và không sai trật của Đức Chúa Trời.

 

3. kinh Nghiệm được trình độ học vấn cao nhất trong sự uyên thâm của Cơ Đốc Giáo để dạy dỗ về Kinh Thánh, lịch sử, và kỹ luật thần học, qua đó các sinh viên học cách truyền tải vào trong chức vụ và nghề nghiệp của họ trong tương lai.

 

4. Thực Hiện các kỹ năng trong chức vụ và các ân tứ trong sự hợp tác với Hội Thánh với mục tiêu trang bị cho các sinh viên trở thành nhà lãnh đạo là những người phục vụ Hội Thánh Chúa và phát triển vương quốc của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới.

 

5. Thể Hiện đầy đủ kiến ​​thức về văn hoá và kỹ năng lãnh đạo với mục tiêu trang bị cho các sinh viên trở thành những người lãnh đạo là những người dẫn dắt mục vụ của họ trong thời gian đầy thách thức này.

 

6. Trưởng Thành trong đời sống thuộc linh thông qua các hoạt động giàu tính thuộc linh, thường xuyên cầu nguyện, và tham gia vào Hội Thánh địa phương.

 

7. Trau Dồi tầm nhìn về sự cứu chuộc của Đức Chúa Trời trên khắp thế giới và học cách xây dựng các chiến lược từ đó dẫn đến sự thành tín trong truyền giáo, truyền bá phúc âm và môn đồ hóa.

 

8. Tham Gia vào các hoạt động xuyên văn hóa qua đó các sinh viên học cách làm việc vượt ra ngoài văn hoá, cộng đồng và đất nước của riêng mình.

Purpose

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC CỦA CHÚNG TÔI

 

Tính Cách Tôn Giáo Của Giáo Dục | Lời Chúa chỉ ra rất rõ ràng rằng giáo dục cần phải có nền tôn giáo cơ bản. Trong tôn giáo, không có chỗ cho sự trung lập. Giáo dục là cần thiết về mặt logic cho Cơ Đốc nhân hay không phải là Cơ Đốc nhân. Ngoài ra, không có con người nào không liên quan đến tôn giáo, vì tất cả mọi người đều theo một tôn giáo thật hay tôn giáo giả, chúng ta có thể tiếp tục khẳng định rằng chẳng có ai là kẻ vô học. Tất cả mọi người đều được giáo dục, không chỉ ở trình độ cao hay thấp, mà còn quan trọng hơn là đúng hay sai. Do đó, điều quan trọng nhất là chúng ta phân biệt giữa những người theo Chúa và những người không theo Chúạ, giữa sự giáo dục đúng và sai chứ không phải giữa người có học và kẻ vô học. Cơ Đốc nhân chấp nhận lời tuyên bố của Chúa Giê-Xu Christ rằng Ngài là Chân lý. Tất cả những hiểu biết và tất cả những mối quan hệ đó, cuối cùng, phải tập trung vào Ngài. Bất kỳ tiến trình, sự tăng tiến, và bất kỳ sự phát triển nào tách rời  khỏi Chân Lý này đều là không thật. Bất kỳ nền giáo dục nào không phải nền giáo dục Cơ Đốc Giáo thì không phải là giáo dục. Đó là nền giáo dục giả mạo hoặc sai trái. Tất cả giáo dục thuộc tôn giáo, nhưng không phải tất cả tôn giáo đều là Cơ Đốc Giáo. Thần học phải là trọng tâm của giáo dục trong Hội Thánh nếu chức vụ đó là đúng: Phúc Âm, học thuyết về Đức Chúa Trời, học thuyết về Chúa Giê-Xu, học thuyết về Đức Thánh Linh, sự cứu rỗi, Hội Thánh cuối cùng, và những ngày cuối cùng.


Sự Thống Nhất Của Giáo Dục | Linh hồn là một đơn vị và giáo dục là một quá trình đơn nhất, nhằm mục đích phát triển bản chất tự nhiên của con người thành một cuộc sống hài hòa, tràn đầy tốt đẹp. Thật điên rồ khi nghĩ rằng bạn có thể hướng đến trí tuệ mà không cần hướng đến ý chí, hay bạn muốn có nhiều kiến ​​thức mà không chú trọng đến cảm xúc, khuynh hướng, khát khao, và nguyện vọng của tấm lòng. Lý trí và tấm lòng đi cùng nhau, và trên thực tế sinh viên là người mang hình tượng của Đức Chúa Trời, đó là một yếu tố quyết định. Chương trình giáo dục thần học phải toàn diện trong việc lĩnh hội lời khuyên của Đức Chúa Trời.

 

Giáo Dục Là Một Hiệp Ước | Cuộc sống là một giao ước ngay từ đầu. Đức Chúa Trời lập giao ước với Adam. Nhưng con người đã phá vỡ giao ước. Chúng ta đều là những kẻ phá vỡ giao ước vì chúng ta “thiếu sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Nhưng trong Chúa Giê-Xu Christ, Đức Chúa Trời đã thiết lập một giao ước mới. Khác với giao ước đầu tiên, giao ước về công việc, đó là giao ước ân điển. Trong Chúa Giê-Xu Christ, Đức Chúa Trời đang tái thiết lại nhân loại. Một dòng dõi mới được thiết lập; từ những người được cứu chuộc. Người được cứu chuộc, là  người chấp nhận Chúa Giê-Xu Christ là Đấng Cứu Rỗi và là Chúa, hợp nhất trong Ngài, là Đấng đứng đầu của giao ước mới. Đối với người được cứu chuộc và con cái họ Chúa hứa: " Ta sẽ lập giao ước cùng ngươi, và cùng hậu tự ngươi trải qua các đời; ấy là giao ước đời đời, hầu cho ta làm Đức Chúa Trời của ngươi và của dòng dõi ngươi.” Tương tự như vậy, "Vì lời hứa thuộc về các ngươi, con cái các ngươi, và thuộc về hết thảy mọi người ở xa, tức là bao nhiêu người mà Chúa là Đức Chúa Trời chúng ta sẽ gọi." Trong tất cả các giao ước, tuy nhiên, có hai phần. Trong trường hợp này, lời hứa của Đức Chúa Trời và nghĩa vụ. Nghĩa vụ là cuộc sống của sự vâng phục mới, đó là, chúng ta gắn bó với Đức Chúa Trời, Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Linh; chúng ta tin vào Ngài, và hết lòng yêu mến Ngài bằng với hết cả tấm lòng, linh hồn, và tất cả sức lực; chúng ta hãy từ bỏ thế gian, đóng đinh con người cũ của chúng ta và bước đi trong cuộc sống có Chúa.

 

Chúa Giê-Xu Christ – Một Thầy Giáo Vĩ Đại | Đức Chúa Trời là nhà giáo dục đầu tiên và rất vĩ đại. Sự mặc khải của Đức Chúa Trời là nội dung dạy dỗ của chúng ta (chân lý, sự cứu rỗi và ý muốn của Đức Chúa Trời.) Chúa Giê-Xu là một bậc thầy tinh túy. Chúa Giê-Xu vừa là người Do thái và cũng không phải người Do Thái. Ngài đã mang một mô hình mới cho truyền thống Do Thái. Chúa Giê-Xu đã sử dụng nội dung và phương pháp giảng dạy mới và đặc biệt trong một môi trường đa văn hóa. Ngài cung cấp khuôn mẫu giảng dạy, hình mẫu của giáo dục. Giáo dục là một phần thiết yếu cho Đại mạng lệnh của Chúa Giê-Xu trong việc dạy dỗ muôn dân. Các thư của sứ đồ Phaolô đều đồng ý với sự của dạy dỗ Phúc Âm. Mục sư không bao giờ tách rời khỏi việc giảng dạy. Mục sư và thầy giáo (Ê-phê-sô 4:11) là một và cùng một chức vụ.

 

Philosophy

UY TÍN CỦA CHÚNG TÔI 

Trường thần học Cal Grad là một thành viên của Transnational Association of Christian Colleges and Schools (TRACS) [15935 Forest Road, Forest, VA 24551; Điện thoại: (434) 525-9539; e-mail: info@tracs.org], đã được TRACS ký nhận là thành viên loại IV vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. tình trạng này có hiệu lực trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm. TRACS được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ [United States Department of Education (USDOE)], Hội đồng Chứng nhận Giáo dục Đại học [the Council for Higher Education Accreditation (CHEA)], và Mạng Lưới Quốc Tế về Các Tổ Chức Bảo Đảm Chất Lượng trong Giáo Dục Đại Học  [the International Network for Quality Assurance Agencies in Higher Education (INQAAHE)] công nhận.

 

Assessment Plan 2017


 

GIÁO DỤC CỦA CHÚNG TÔI

Năm 1969, Trường Thần học Cal Grad đã mở rộng cánh cửa giáo dục của mình mang đến chất lượng giáo dục thần học cao nhất có thể. Điều đó mở ra một kỷ nguyên cho nền Giáo dục Cơ Đốc mới, trường tập trung vào việc trở thành một trường cao học liên hệ phái với mức học phí phải chăng, Trường có các học giả cao cấp nhất, và thời khóa biểu được thiết kế để đáp ứng nhu cầu của các mục sư hoặc sinh viên đang làm việc muốn tiến xa hơn trong nền giáo dục Cơ Đốc giáo. Ngày nay, những ý tưởng này khá phổ biến nhưng trường thần học Cal Grad là trường đầu tiên vạch ra các lộ trình cho một chương trình giáo dục như vậy.

 

Hơn 6.000 sinh viên tự hào là sinh viên của trường Cal Grad. Trong lịch sử 48 năm của mình, tên tuổi của trường bao gồm các nhà lãnh đạo nổi tiếng như: D. James Kennedy, Charles Stanley, John MacArthur, Jerry Falwell, David Hocking, I.D.E. Thomas, và Jack Hayford. Có lẽ điều đáng lưu ý nhất là kể từ khi thành lập, Cal Grad đã chọn lối hoạt động độc lập từ các cơ quan kiểm định khi đạt được hoặc vượt quá các tiêu chuẩn mà các cơ quan này quy định để duy trì. Chất lượng giáo dục được hiểu theo nguyên tắc giảng dạy trong lớp học, giáo dục uy tín của các giáo sư và các quản trị viên, và những thành tựu trong chức vụ của các sinh viên tốt nghiệp.

 

Trường có liên kết với California State Department of Consumer Affairs and the Bureau For Private Postsecondary Education, Cal Grad đã trình hồ sơ về tài chính, học thuật và nghề nghiệp của trường và của các giáo sư / nhà quản lý trong 45 năm qua. Tất cả các văn bằng đều được cấp bởi Trường Thần học (Cal Grad) kể từ năm 1969, tuân thủ đầy đủ về tiêu chuẩn giáo dục cũng như các tiêu chuẩn kinh doanh của tiểu bang như: bằng B.A. về Tôn giáo, M.A. về Tôn giáo, M.Div., D.Min., và một chương trình ESL đã được phê duyệt. Một số thượng nghị sĩ tiểu bang, bao gồm cả Dick Ackerman, đã tuyên dương trường học và cách  quản lý  của trường trong công tác giảng dạy ở tiểu bang California.

Bureau for Private Postsecondary Education

2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400

Sacramento, CA 95833

Phone: (888) 370-7589

Fax: (916) 263-1897

Web: www.bppe.ca.gov 

Nhưng còn cơ quan kiểm định liên bang thì sao? Câu chuyện đằng sau sự kiểm định của chúng tôi là một lịch sử liên quan đến khoản vay và trợ cấp của chính phủ và một hệ thống do liên bang quản lý để đảm bảo rằng tiền của chính phủ đi đến các trường học, điều đó chứng minh rằng đây là một hoạt động chính đáng. Một số tiêu chuẩn được mong đợi và các cơ quan nhận thấy rằng các tiêu chuẩn này được đáp ứng đúng để sinh viên áp dụng cho các khoản vay liên bang và trợ cấp. Như đã nêu ở trên, khi trường Cal Grad được thành lập, các lãnh đạo của trường đã ra quyết định làm việc trong các quy định theo luật pháp tiểu bang, đồng thời không tham gia vào các chương trình của chính phủ liên bang về các khoản vay và trợ cấp. Sự tuân thủ của tiểu bang và các bằng chứng nhận của chúng tôi đã chứng minh được rằng trường Cal Grad đã đạt được tiêu chuẩn cung cấp chất lượng giáo dục cho sinh viên của mình - các cựu sinh viên tốt nghiệp và những người đã tốt nghiệp hạng ưu là các bằng chứng rõ ràng nhất.

 

Sinh viên của Trường thần học Cal Grad tiếp tục nhận được một nền giáo dục chất lượng hàng đầu với mức học phí hợp lý được thiết kế để làm việc xung quanh một thời khóa biểu bận rộn! Hồ sơ của chúng tôi và các cựu sinh viên của chúng tôi là bằng chứng tốt nhất cho thấy trường Cal Grad đã đáp ứng rất tốt nhu cầu về giáo dục thần học và đạt được cao hơn mỗi năm. Cần lưu ý rằng nhiều sinh viên của chúng tôi đã nhận được sự tiếp đón nồng nhiệt về công việc học tập của họ tại các trường cao đẳng, đại học và trường đại học có uy tín. Để biết thêm thông tin về các chương trình học của chúng tôi, xin vui lòng xem lại trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ: info@cgsot.edu

Accreditation
Assessment Plan

CÔNG BỐ CỦA CHÚNG TÔI

Là một sinh viên trong tương lai, bạn nên xem qua bản catalog trước khi ký một thỏa thuận ghi danh theo học. Bạn cũng được khuyến khích xem bản báo cáo thành tích của trường, bản báo cáo này sẽ được cung cấp cho bạn trước khi bạn ký thỏa thuận ghi danh.

 

Trường Thần học Cal Grad không có đơn yêu cầu giải quyết trong trường hợp phá sản, không bị mắc nợ, hoặc chưa nộp đơn trong vòng năm năm trước, hoặc không có đơn khai phá sản trong vòng năm năm trước dẫn đến kết quả tái tổ chức theo Chương 11 của Luật Phá sản Hoa Kỳ (11 USC Sec 1101 et seq.)

 

Trường Thần học Cal Grad là một tổ chức phi lợi nhuận tư nhân, một tổ chức công ích - 501 (c) (3) -  thuộc thẩm quyền của Văn Phòng Giáo Dục Trung Học Tư Thục California (California Bureau for Private Postsecondary Education).

 

Trường thần học Cal Grad là một thành viên của Transnational Association of Christian Colleges and Schools (TRACS) [15935 Forest Road, Forest, VA 24551; Điện thoại: (434) 525-9539; e-mail: info@tracs.org], đã được TRACS ký nhận là thành viên loại IV vào ngày 25 tháng 4 năm 2017. Tình trạng này có hiệu lực trong khoảng thời gian tối đa là 5 năm. TRACS được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ (USDOE), Hội đồng Chứng nhận Giáo dục Đại học (CHEA), và Mạng Lưới Quốc Tế về Các Tổ Chức Bảo Đảm Chất Lượng trong Giáo Dục Đại Học (INQAAHE) công nhận.

 

sinh viên nếu có thắc mắc về catalog này hoặc về trường Thần học Cal Grad mà chưa được trả lời thỏa đáng có thể chuyển tới Văn Phòng Giáo Dục Trung Học Tư Thục (California Bureau for Private Postsecondary Education) tại số 2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95833; địa chỉ mail tại P.O Box 980818, West Sacramento, CA 95798-0818; E-mail: bppe@dca.ca.gov; Số điện thoại miễn phí: 1- (888) 370-7589; Fax: (916) 263-1897; địa chỉ trang web: www.bppe.ca.gov.

Sinh viên hoặc bất cứ ai cũng có thể nộp đơn khiếu nại trường Thần học Cal Grad đến Văn Phòng Giáo Dục Trung Học Tư Thục bằng cách gọi số 1- (888) 370-7589 hoặc bằng cách điền đơn khiếu nại, có thể lấy từ trang web: www.bppe.ca.gov

LOGO CỦA CHÚNG TÔI

Biểu tượng của Trường Thần học Cal Grad mô tả một chiến binh Cơ Đốc đang cưỡi một con tuấn mã chuẩn bị chiến đấu. Với ngọn giáo trong tay, đâm một đòn chí tử vào đầu một con rắn độc. Biểu tượng này gợi nhớ lại các biểu tượng Cơ Đốc giáo cổ xưa miêu tả Thánh George đã giết rồng. Thánh George là vị thánh bảo vệ của Anh quốc và cũng là vị thánh bảo vệ của quân đoàn kỵ binh mà cũng là xuất xứ của từ “chivalry”. Các câu chuyện về sự dũng cảm của Thánh George là huyền thoại. Ông là người bảo vệ đất đai và là vị cứu tinh đã giải cứu con gái đức Vua không bị rồng hoặc rắn độc ăn thịt.

 

Lẽ đương nhiên, Thánh George là một ví dụ điển hình về Chúa Giê-Xu Christ đã đến giải cứu con người khỏi tội lỗi và cái chết trong khi Ngài cũng đang phải đối phó với kẻ thù của linh hồn con người, rắn độc hay Satan.  Con gái của Đức Vua bị giam giữ nhắc nhở chúng ta về nàng dâu của Đấng Christ, người không bị hủy diệt bởi thế gian, xác thịt, hay ma quỷ, mà là được cứu chuộc bởi con của Đức Chúa Trời.

 

Logo của trường Thần học Cal Grad nói lên hình ảnh của Thánh George cũng như phản ánh tầm quan trọng của thần học qua sự cứu rỗi của Đấng Christ. Trường thần học Cal Grad có trọng trách mang đến Tin Mừng cứu rỗi trong chính Chúa Giê-Xu Christ. Mục đích của chúng tôi là giới thiệu mọi người vào Hội Thánh và vào thế giới như nhà truyền giáo, giáo viên, mục sư và các học giả với cùng một tấm lòng và linh hồn như mô tả trong logo của chúng tôi. Mỗi sinh viên tốt nghiệp phải sử dụng thanh gươm chân lý một cách nhanh nhẹn và chắc chắn để bảo vệ chân lý và đập tan các tàn tích còn lại của cái ác trong thế giới này. Chúng tôi chỉ đơn giản kêu gọi các bạn đi theo Chúa Giê-Xu Christ.

Logo
Disclosure
bottom of page