top of page
ADMISSION TOPICS
DOWNLOADS
Enrollment Agreements

GIỚI THIỆU

 

Tất cả các chương trình học đều mở ra dành cho tất cả mọi người đã hoàn thành bất kỳ chương trình/bằng cấp nào hoặc tương đương với trường đại học hoặc cơ sở giáo dục được công nhận ở Hoa Kỳ. Trong trường hợp các khóa học/bằng cấp được hoàn thành tại các trường ngoại quốc, các khóa học/bằng cấp này sẽ được đánh giá thông qua một cơ quan được Bộ Giáo dục Hoa Kỳ. Trường thần học Cal Grad không chấp nhận sinh viên không có bằng tốt nghiệp phổ thông (high school diploma) tại thời điểm này.

 

Trong việc tham khảo chương trình B.A. hoặc B.S. hoặc bằng cấp tương đương để được nhận vào các chương trình đào tạo sau đại học, trường thần học Cal Grad thừa nhận tầm quan trọng của việc giáo dục rộng rãi như một nền tảng cho việc nghiên cứu thần học chuyên ngành. Chương trình  cử nhân phải bao gồm việc thực hành trong các lĩnh vực chính của nhân loại và khoa học, tạo cho sinh viên kiến thức và thông tin chung có giá trị cho nghiên cứu thần học và chức vụ trong hội thánh. Cần chú ý đến văn phạm và cấu trúc trong Anh ngữ, văn chương, diễn văn, logic, và lịch sử.

 

Hơn nữa, một phần của quá trình nhập học là để xem người học chứng minh rằng họ đã được tái sanh, và được ban tặng cho những món quà thuộc linh cần thiết.

 

Người nộp đơn được xem xét không phân biệt giới tính, nguồn gốc quốc gia, hay khuyết tật. Tuy nhiên, nhà trường yêu cầu:

 

CÁC YÊU CẦU NHẬP HỌC

Chương trình đại học

  1. Mẫu đơn đăng ký nhập học với lệ phí đăng ký là 100 đô la (không hoàn lại).

  2. Bảng điểm chính thức từ trường trung học và / hoặc các trường cao đẳng và đại học nếu bạn là sinh viên chuyển tiếp.

  3. Thẻ căn cước (ID card): Tất cả học viên đều phải nộp một bản sao giấy chứng minh cá nhân như giấy phép lái xe của tiểu bang, hộ chiếu, thị thực, hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân nào do chính phủ cấp.

  4. Tài liệu tham khảo từ Ba (3) người khác: từ mục sư của học viên, giáo viên trung học hoặc giáo sư đại học, và một cá nhân khác có liên hệ về kinh doanh hay một lĩnh vực chuyên nghiệp khác. Mẫu đề xuất được kèm trong mẫu đơn ghi danh.

 

Chương trình sau đại học

  1. Mẫu đơn đăng ký nhập học với lệ phí đăng ký là 100 đô la (không hoàn lại)

  2. Bảng điểm chính thức từ tất cả các trường cao đẳng và đại học để chứng minh họ đã tốt nghiệp

  3. Căn cước cá nhân: Tất cả học viên đều phải nộp một bản sao giấy chứng minh cá nhân như giấy phép lái xe của tiểu bang, hộ chiếu, thị  thực, hoặc bất kỳ giấy tờ tùy thân nào do chính phủ cấp.

  4. Tài liệu tham khảo từ Ba (3) người khác: từ mục sư của học viên, giáo viên trung học hoặc giáo sư đại học, và một cá nhân khác có liên hệ về kinh doanh hay một lĩnh vực chuyên nghiệp khác. Mẫu đề xuất được kèm trong mẫu đơn ghi danh.

  5. Tham khảo về Giáo hội (đối với chương trình M.Div và D.Min.): Đây phải là một lá thư của hội đồng chính thức của Giáo hội mà người nộp đơn là thành viên, nói rằng anh / cô ấy có một tình trạng tốt và đầy đủ học bổng, và được họ xác nhận là một ứng cử viên tiềm năng cho công tác muc vụ.

 

THỦ TỤC NHẬP HỌC

 

Hạn chót nộp đơn

Bất kỳ đơn nào nhận được sau thời hạn này sẽ không được xét duyệt.

 

Chương trình BA.

Mùa xuân: ngày 5 tháng 1

Mùa thu: ngày 5 tháng 8

 

Chương trình M.A./M.Div.

Mùa hè: ngày 5 tháng 1

Mùa thu: ngày 5 tháng 8

 

Chương trình D.Min.

Mùa đông: ngày 5 tháng 12

Mùa hè: ngày 5 tháng 7

 

Đánh Giá

Khi nhà trường nhận được tất cả các thông tin cần thiết, học viên sẽ được đánh giá dựa trên trình độ học vấn, trình độ chuyên môn, và / hoặc mức độ và chất lượng của việc tham gia vào Hội Thánh, những ân tứ thuộc linh và những hứa hẹn của họ trong chúc vụ.

 

Thông Báo Tuyển Sinh

Sau khi xem xét các giấy tờ đã nộp, văn phòng nhà trường sẽ gởi thông báo cho sinh viên về quyết định nhập học qua email. Việc nhập học cho khóa học phụ thuộc vào việc nhận được bảng điểm chính thức chứng minh các học viên đã hoàn thành từ những trường cao đẳng hay đại học khác.

A R A

SINH VIÊN QUỐC TẾ

 

Lưu Loát Tiếng Anh

Ngoài các yêu cầu chung, tất cả sinh viên quốc tế xin nhập học tại trường thần học Cal Grad phải nộp các tài liệu sau: Bằng cấp chứng minh trình độ Anh ngữ: sinh viên quốc tế phải nộp bảng điểm thi TOEFL IBT trên 70 điểm (thi trên mạng Internet) hoặc 530 điểm (thi trên giấy). Bài kiểm tra phải bao gồm phần viết văn (TWE), được đưa vào tháng 9, tháng 10, tháng 3 và tháng 5. Các giảng viên không cần làm bài test để đáp ứng yêu cầu nhập học bằng tiếng Anh. Để đăng ký thi TOEFL / TWE, các học viên có thể liên lạc địa chỉ dưới đây hoặc tìm hiểu thêm thông tin tại www.toefl.org:

 

TOEFL / TWE

P.O Box 6151

Princeton, NJ 08541-6151, Hoa Kỳ

(609) 882-6601

* Nếu bạn có bằng cấp được chứng nhận bởi một trường đại học hoặc cao đẳng được công nhận ở Hoa Kỳ, bạn sẽ được miễn nộp các thủ tục chứng nhận trên.

Lấy Visa Du Học | Giấy chứng nhận đủ điều kiện (I-20) cần thiết để có được thị thực du học khi nhập cảnh vào Mỹ đòi hỏi rằng sinh viên được nhận vào học phải có đủ điều kiện để được nhận vào chương trình học và có đủ nguồn lực tài chính để trang trải học phí và sinh hoạt khác. Giấy xác nhận này phải có trong Mẫu I-20 vào thời điểm sinh viên có mặt tại Đại sứ quán để xin thị thực.

 

Để đủ điều kiện nhập cảnh vào Hoa Kỳ để học cao học, mẫu "Tài khoản Tài chính" đã được điền đầy đủ kèm theo tài liệu đính kèm (mẫu được gửi khi có yêu cầu của Văn phòng nhà trường) phải được gửi đến Văn phòng nhà trường. Điều này nên được thực hiện càng sớm càng tốt sau khi sinh viên được thông báo rằng đơn xin nhập học của mình đã được chấp thuận. Văn phòng nhà trường sẽ cấp chứng chỉ tài chính cho I-20, dựa trên số tiền trong tài khoản của sinh viên và về các cam kết hỗ trợ từ các cá nhân, giáo hội, quỹ, và các nguồn khác.

International Students
CÔNG BỐ VỀ STRF

Luật California yêu cầu rằng, khi ghi danh, lệ phí phải được đánh giá liên quan đến chi phí học tập (Bộ Luật Giáo Dục Phần 94343). Các khoản phí này hỗ trợ Quỹ Học Phí Sinh viên Học Phí (Student Fund Recovery Fund - STRF) được thành lập bởi Cơ quan Lập pháp California để bồi hoàn cho những sinh viên có thể bị tổn thất về tài chính do kết quả của việc trường đóng cửa. Sự tham gia của thể chế là bắt buộc.

 

Điều quan trọng là sinh viên giữ một bản sao của bất kỳ của bản ghi danh, hợp đồng, kết ước, hoặc mẫu đơn ghi danh. Các bản sao của các khoản thu học phí và ghi nhận tổng số tiền học phí phải trả cũng nên được lưu lại, cũng như các hồ sơ ghi lại phần trăm khóa học đã hoàn tất. Các hồ sơ như vậy sẽ chứng minh yêu cầu hoàn trả từ STRF, phải nộp trong vòng 60 ngày sau khi trường đóng cửa. Để biết thêm thông tin hoặc chỉ dẫn, xin liên lạc:

Bureau for Private Postsecondary Education (Văn phòng giáo dục trung học tư thục)
2535 Capitol Oaks Drive, Suite 400, Sacramento, CA 95798-0818
P.O. Box 980818, West Sacramento, CA. 95798-0818
(916) 431-6959 www.bppe.ca.gov

Tuiton and Fees
Financial Info

THÔNG TIN TÀI CHÍNH

Tại trường thần học Cal Grad, mọi nỗ lực được thực hiện để duy trì chi phí cho sinh viên ở mức vừa phải. Tuy nhiên, học phí, lệ phí và các chi phí khác có thể thay đổi mà không báo trước. Thanh toán có thể được thực hiện trực tiếp từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều từ Thứ Hai đến Thứ Sáu. Học phí và lệ phí phải nộp trong thời gian đăng ký cho mỗi học kỳ và các buổi học thêm vào mùa đông / mùa hè. 

 

 

Trợ Giúp Tài chính | Trường thần học Cal Grad hiện không tham gia vào các chương trình hỗ trợ tài chính của liên bang và / hoặc tiểu bang, và trường Cal Grad cũng không cung cấp hoặc quản lý các khoản tài trợ và khoản vay được tài trợ bởi cơ quan để trả chi phí cho chương trình giáo dục. Khoản vay từ các nguồn bên ngoài không thuộc thẩm quyền của trường Cal Grad. Hỗ trợ tài chính cho sinh viên của chúng tôi được quyên góp chủ yếu bởi các cá nhân và các Hội Thánh địa phương trong khu vực. Tuy nhiên, nếu sinh viên vay tiền từ một nguồn tư nhân, ví dụ như ngân hàng, công đoàn tín dụng, công ty cho vay, sinh viên đó có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ số tiền vay cộng với bất kỳ khoản lãi nào đã tích luỹ, trừ đi số tiền hoàn lại.

 

Trường thần học Cal Grad cung cấp học bổng cho các sinh viên có học vị tốt (điểm GPA tối thiểu là 3.5), và / hoặc các nhà truyền giáo nghỉ hưu, và / hoặc ứng cử viên truyền giáo, và / hoặc gia đình họ.

 

Kế Hoạch Thanh Toán Bị Trễ | Sinh viên không thể thanh toán đầy đủ tại thời điểm đăng ký có thể lựa chọn thanh toán theo Kế hoạch Thanh toán chậm. Sinh viên phải trả phí $25.00 cho chương trình này. Chương trình này chia học phí thành ba khoản thanh toán: khoản thanh toán một phần ba đầu tiên là vào thời điểm đăng ký cùng với khoản phí xử lý $ 25.00; khoản thanh toán một phần ba thứ hai sẽ đến hạn vào cuối tuần thứ 4 của học kỳ; và khoản thanh toán thứ ba và cuối cùng phải được thực hiện vào cuối tuần thứ 8 của học kỳ. Việc không thanh toán lần thứ hai hoặc thứ ba sẽ đóng thêm khoản phí $25,00. Toàn bộ học phí phải được thanh toán vào thời điểm kiểm tra cuối học kỳ.

 

Chính Sách Hoàn Lại Tiền | Sinh viên có quyền hủy bỏ hợp đồng này và được hoàn trả phí học tập hoặc sau bảy ngày khi đăng ký, tùy trường hợp nào sau đó. Sinh viên học từ xa có quyền huỷ bỏ và nhận được tiền hoàn lại đầy đủ trước buổi học đầu tiên và trước khi nhận được các tài liệu để học.

 

Để hủy bỏ việc ghi danh, hoặc rút khỏi trường thần học Cal Grad, sinh viên phải gửi qua đường bưu điện một thông báo Hủy bỏ chương trình học.

California Graduate School of Theology
Office of the Registrar
11277 Garden Grove Blvd
Garden Grove, CA 92843

 

Nếu gửi bằng bưu điện, ngày hủy bỏ / thu hồi có hiệu lực sẽ là ngày có con dấu bưu điện.

 

TÓM TẮT CHÍNH SÁCH HOÀN TIỀN CỦA TRƯỜNG

 

Phí đăng ký: Không hoàn lại

 

STRF: Không hoàn lại

Tài Liệu Giảng Dạy | Tất cả tài liệu giảng dạy phải được hoàn trả trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày học đầu tiên của lớp để được hoàn tiền lại đầy đủ. Sau 15 ngày, sinh viên chỉ được hoàn lại tiền cho các tài liệu chưa được giảng dạy trong lớp.

 

Học Phí | Sinh viên có quyền hoàn trả toàn bộ số tiền học phí trừ đi tiền lệ phí không hoàn lại cho hồ sơ đăng ký và lệ phí, và chi phí hiệp hội sinh viên nếu người đó hủy hợp đồng này vào ngày đầu tiên giảng dạy hoặc ngày thứ bảy sau khi ghi danh. Sinh viên học từ xa có quyền huỷ bỏ và nhận được tiền hoàn lại đầy đủ trước buổi học đầu tiên và trước khi nhận được các tài liệu để học. Nếu nhà trường gửi bài học đầu tiên và tài liệu trước khi nhận được thông báo huỷ bỏ có hiệu lực, nhà trường sẽ hoàn lại tiền trong vòng 45 ngày sau khi sinh viên trả lại tài liệu. Nếu sinh viên yêu cầu bằng văn bản và đã được thanh toán đầy đủ, nhà trường sẽ chuyển tất cả các bài học và tài liệu cho sinh viên và cung cấp các dịch vụ giáo dục khác mà trường đồng ý cung cấp.

 

Ngoài ra, sinh viên có thể rút khỏi khóa học sau khi giảng viên bắt đầu dạy và nhận được tiền hoàn trả theo tỷ lệ phần trăm cho phần học phí không được sử dụng và các khoản phí hoàn lại khác nếu sinh viên đã hoàn thành 33% hoặc ít hơn theo chỉ dẫn. Ví dụ, nếu sinh viên hoàn thành chỉ 10 giờ trong 30 giờ học và trả 300 đô la tiền học phí, sinh viên sẽ được hoàn lại 200 đô la.

 

Nếu trường Thần học Cal Grad hủy khóa học hoặc chương trình học, trường sẽ hoàn trả toàn bộ chi phí. Tiền hoàn lại sẽ được trả trong vòng 45 ngày kể từ ngày hủy.

ĐIỀU QUAN TRỌNG

Sau tuần thứ 5 hoặc 33% của khóa học, học phí sẽ không được hoàn trả. Sinh viên ở xa: Nhà trường sẽ không có nghĩa vụ trả bất kỳ học phí nào sau khi tất cả các bài học và tài liệu được chuyển đến sinh viên.

bottom of page