top of page
STUDENTS TOPICS
DOWNLOADS

CÁC DỊCH VỤ CHO SINH VIÊN

 

Việc Làm | Nhiều sinh viên làm việc bán thời gian trong khi theo học tại Trường Thần học Cal Grad vì tài chính khó khăn, có nhiều việc làm tại các cơ sở kinh doanh địa phương và các Hội Thánh trong khu vực Los Angeles và Orange County. Nhà trường có thể trợ giúp sinh viên tìm việc làm bán thời gian thông qua mạng lưới cựu sinh viên và Hội Thánh trong địa phương. Sinh viên quốc tế thì không được làm việc.

 

 

Nhà ở | Trường thần học Cal Grad không cung cấp nhà ở cho sinh viên của mình. Tuy nhiên, nhà trường có thể cung cấp thông tin và tư vấn về việc tìm nhà ở thích hợp. Sinh viên có thể tìm phòng thông qua các nhà thờ địa phương và các tờ báo địa phương. sinh viên cùng nhau thuê chung một căn hộ và sống cùng nhau. Hầu hết các sinh viên có gia đình tìm nhà ở riêng gần trường học hoặc tại một số vị trí thuận tiện khác.

 

Sách | Trường thần học Cal Grad sẽ cố gắng hết sức để giúp sinh viên tìm và / hoặc mua tất cả các sách bắt buộc trong chương trình học, cũng như sách được đề nghị cho các khóa học được cung cấp cho sinh viên.

 

Tư Vấn | Sinh viên có thể được tư vấn thông qua nhiều cách khác nhau. Ban quản lý và giảng viên luôn sẵn sàng cho các cuộc hẹn cho tư vấn tổng quát. Các nhu cầu cụ thể có thể được đáp ứng qua nhiều dịch vụ tư vấn trong khu vực đô thị. Để hỗ trợ sinh viên mới thích ứng với cuộc sống của trường thần học Cal Grad và lập kế hoạch cho các chương trình học tập của họ, một định hướng ngắn được lên kế hoạch trong thời gian đăng ký. Ngoài ra, tư vấn học giúp sinh viên mới trở nên quen thuộc với các khóa học và chương trình giảng dạy, và hỗ trợ họ trong việc lựa chọn khóa học. Trưởng khoa và giảng viên có kinh nghiệm luôn hỗ trợ sinh viên.

Student Ser
bottom of page